Skip to main content

Jak rozwijać twórczą osobowość u dziecka?

Paul Torrance, amerykański psycholog  oraz wybitny badacz twórczości wskazuje na kilka zasad, którymi można kierować się w stymulowaniu twórczej osobowości dzieci. Dorośli mogą z powodzeniem przełożyć te zasady na grunt domowy. Oto one:

– doceniaj myślenie twórcze,
– bądź wrażliwy na nowe pomysły dzieci i pokazuj, że są ważne,
– unikaj sztywnych zasad i zapobiegaj rutynie,
– miej tolerancyjny stosunek do pomysłów, toleruj twórcze indywidualności,
– stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia. Podsuwaj dzieciom problemy, które nie są łatwe do rozwiązania, z którymi będą się nosić,
– ucz zasad heurystyki (umiejętność odkrywania nowych prawd, znajdywania związku między faktami poprzez stawianie hipotez)[1].

Czytaj więcej

Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Victor Lowenfeld, W. Lambert Brittain

Książka jest wspaniałym kompedium wiedzy na temat rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży od drugiego do siedemnastego roku życia. Victor Lowenfeld daje wskazówki, co należy robić, aby utorować drogę spontanicznej aktywności twórczej dziecka w warunkach dzisiejszej szkoły. Twórczość plastyczna, według autora będąca wyrazem doznań i stosunku do rzeczywistości, a zarazem kształtująca je jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania osobowości.  W  książce znajdzie zatem czytelnik więcej użytecznych spostrzeżeń, zalecanych ćwiczeń.