Skip to main content

Jak widzicie swoje dzieci w przyszłości?

„Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, ponieważ wiedza jest ograniczona” – Albert Einstein
„Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie” – Adam Mickiewicz

 

Obie powyższe myśli nawiązują do umiejętności wyjścia poza ustanowione standardy, poza to co powszechnie wiadome i znane. Jeśli chcemy aby nasze dzieci w swoim dorosłym życiu potrafiły myśleć niezależnie, kreować wartościowe intelektualnie treści, zarządzać wielkimi projektami / zespołami czy też prowadzić z sukcesem własne firmy – konieczne jest posiadanie umiejętności innowacyjnego i niestandardowego podejścia do problemów.

Czytaj więcej

O wpływie plastyki na ogólny rozwój dziecka.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak rysowanie czy lepienie może przyczyniać się do ogólnego rozwoju Twojego dziecka?

 

Czy malowanie przez trzylatka farbami może nieść ze sobą jakieś wartości poza rozsmarowywaniem kolorowej mazi i brudzeniem się malucha? Albo czy rozdzieranie na kawałki gazet przez dwulatka jest tylko robieniem niepotrzebnego bałaganu?

Dlaczego w szkole naszego dziecka nie mielibyśmy poświęcać plastyce tyle samo uwagi co zajęciom z matematyki i języka polskiego?

Obecnie wciąż wiele osób dorosłych nie przywiązuje szczególnej wagi do twórczości plastycznej dzieci. Wartość zajęć plastycznych w szkołach często jest deprecjonowana przez rodziców, nie rzadko też przez nauczycieli.

Czy słusznie?

 

W tzw. dorosłym świecie wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej promowani są najbardziej ludzie aktywni i pomysłowi, zdolni do twórczego podejścia w rozwiązywaniu problemów.

Kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy wyćwiczyć w sobie zdolności twórcze?

Niestety polskie szkoły   (zwłaszcza publiczne) rzadko realizują główne zadania współczesnej szkoły stymulowania rozwoju osobowości twórczej.

A przecież sztuki plastyczne w dużej mierze mogą przyczynić się do rozwoju obszarów osobowości.
Czytaj więcej

Wystawa Sztuki Dzieci

Artystyczny rok 2015/2016 w Pracowni PaKaNo

– podsumowanie.

Przez cały rok malowaliśmy, konstruowaliśmy, eksperymentowaliśmy z kolorami, kształtami i fakturami. Rozmawialiśmy o sztuce, staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia.

Efekty pracy młodych plastyków będziemy mogli podziwiać już wkrótce – 13 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:00

Czytaj więcej

Jak rozwijać twórczą osobowość u dziecka?

Paul Torrance, amerykański psycholog  oraz wybitny badacz twórczości wskazuje na kilka zasad, którymi można kierować się w stymulowaniu twórczej osobowości dzieci. Dorośli mogą z powodzeniem przełożyć te zasady na grunt domowy. Oto one:

– doceniaj myślenie twórcze,
– bądź wrażliwy na nowe pomysły dzieci i pokazuj, że są ważne,
– unikaj sztywnych zasad i zapobiegaj rutynie,
– miej tolerancyjny stosunek do pomysłów, toleruj twórcze indywidualności,
– stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia. Podsuwaj dzieciom problemy, które nie są łatwe do rozwiązania, z którymi będą się nosić,
– ucz zasad heurystyki (umiejętność odkrywania nowych prawd, znajdywania związku między faktami poprzez stawianie hipotez)[1].

Czytaj więcej