Skip to main content

Warsztaty plastyczne w Pracowni Psychologicznej Ego

warsztaty w Ego

Zajęcia plastyczne dla dzieci  w Pracowni Psychologicznej EGO.

Zapraszam na cykliczne warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy poznają różne techniki artystyczne (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba), będą łączyć je w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.

Celem warsztatów jest:

–   wydobywanie i rozwijanie naturalnej dziecięcej ciekawości i kreatywności
–   budzenie zainteresowania barwą, kształtem i fakturą
–   poznanie różnych form wydobywania ekspresji i przekładania jej na formę
dziecięcego dzieła sztuki
–   motywowanie do podejmowania wyzwań, pomaganie w wyrabianiu samodzielności
–   usprawnianie motoryki
–   umożliwienie swobodnego wyrażania siebie
–   uczenie pracy w grupie i szacunku do odmiennego postrzegania rzeczywistości

Warsztaty będą prowadzone  dla dzieci w wieku 5-7 lat raz w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach 10-11:30.

Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkie dzieci, a szczególnie dzieci nieśmiałe, niepewne, nadwrażliwe lub mające trudności w koncentracji uwagi.

Warsztaty plastyczne to przede wszystkich radość tworzenia i możliwość eksperymentowania!

Zapraszam serdecznie
Anna Below-Kopacka

Więcej o zajęciach i  Pracowni Psychologicznej Ego
http://www.ego-psychologia.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej -Tokarnia

W Parku Etnograficznym został odtworzony typowy układ osadniczy wiosek z niektórych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Na obszarze 65 ha można oglądać zabytki budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego kielecczyzny, m.in. dwór z Suchedniowa, kościół z Rogowa (w którym odprawiane są msze), wiatrak z Grzmucina, spichlerz ze Złotej, kuźnię, liczne zagrody i chałupy.

Wnętrza większości obiektów można zwiedzać. Wyposażone są w typowe dla tamtych regionów meble i narzędzia codziennego użytku. Prezentowane są warsztaty rzemieślników wiejskich z wyposażeniem, jak szewca czy stolarza.

 

Park Etnograficzny w Tokarni jest jednym z najbardziej malowniczych skansenów w Polsce. Rozległy i malowniczy teren skansenu oraz bliskość ruin zamku w Chęcinach i gór Świętokrzyskich sprawia, że jest to doskonałe miejsce na weekendową wycieczkę rodzinną.

Jak dojechać:
skansen w Tokarni koło Chęcin, położony przy drodze krajowej nr 7 z Kielc do Krakowa.