Skip to main content

Ilustracje Saul Steinberga

Ilustracje Saula Steinberga pamiętam jeszcze z wczesnego dzieciństwa. Zawsze podobały mi się jego śmiałe, lekkie i pełne humoru rysunki. Posługując się tylko – aż czarną kreską potrafił wyrazić w nich wszystko. S. Steinberg był amerykański grafikiem i karykaturzysta żyjącym w latach 1914-1999.

Saul-Steinberg Czytaj więcej

Optical art

Op-art czyli  optical art to  sztuka optyczna, kierunek m.in. w grafice i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza. Op – art stosuje abstrakcyjne kombinacje linii, które dają geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia.

Czytaj więcej