Skip to main content

Jak rozwijać twórczą osobowość u dziecka?

Paul Torrance, amerykański psycholog  oraz wybitny badacz twórczości wskazuje na kilka zasad, którymi można kierować się w stymulowaniu twórczej osobowości dzieci. Dorośli mogą z powodzeniem przełożyć te zasady na grunt domowy. Oto one:

– doceniaj myślenie twórcze,
– bądź wrażliwy na nowe pomysły dzieci i pokazuj, że są ważne,
– unikaj sztywnych zasad i zapobiegaj rutynie,
– miej tolerancyjny stosunek do pomysłów, toleruj twórcze indywidualności,
– stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia. Podsuwaj dzieciom problemy, które nie są łatwe do rozwiązania, z którymi będą się nosić,
– ucz zasad heurystyki (umiejętność odkrywania nowych prawd, znajdywania związku między faktami poprzez stawianie hipotez)[1].

Czytaj więcej