Skip to main content

Bardzo ilustrowana historia malarstwa, Abigail Wheatley

Książka ta przestawia dzieje malarstwa od czasów najdawniejszych po najnowsze, od rysunków na ścianach jaskiń po arcydzieła współczesnych artystów. Znajdziesz w niej mnóstwo fascynujących opowieści i sekretów malarskich. Dowiesz się między innymi, jak starożytni Grecy wytwarzali wodoodporne farby, kim byli ikonoklaści i dlaczego niszczyli obrazy. Być może uda Ci się rozwiązać zagadkę tajemniczego uśmiechu Mony Lisy… W serii ukazała się również książka Bardzo ilustrowana historia wynalazków.

 

 

Perspektywy wychowawcze sztuki, Irena Wojnar

Ludzie współcześni żyją w rzeczywistości, której elementem staje się sztuka w jej różnorodnych formach: architektura i plastyka, muzyka i piosenka, teatr i film, literatura i poezja są dziś mówiąc językiem autorki – bliżej człowieka. Po raz pierwszy w historii ludzkości tak wiele ludzi znajduje dostęp do tak bardzo różnorodnych dzieł artystycznych.

Język sztuki – obok języka nauki i techniki – staje się swoistym językiem porozumienia ludzi z rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną, przekształcaną w ich społecznym działaniu.

Książka przeciwstawia się zarówno powierzchownym i ciasnym przekonaniom tych, dla których sztuka jest tylko rozrywką i niebezpieczną fantazją, jak i zarozumiałym i fałszywym przeświadczeniom tych, wedle których sztuka stanowi izolowane królestwo znawców i snobów. Wskazując zaś, iż sztuka – zupełnie tak samo jak nauka i technika – tworzy rzeczywistość nową, wykraczającą poza granice tego, co wyznacza ludziom ich byt przyrodniczy i osiągnięte przez nich warunki społeczno-materialne, wykazuje równocześnie, iż sztuka – jak nauka i technika- służy ludziom w ich twórczej działalności, w wychowanie estetyczne jest wychowaniem człowieka.

fragmenty przedmowy Bogdana Suchodolskiego

Warsztaty plastyczne w Pracowni Psychologicznej Ego

warsztaty w Ego

Zajęcia plastyczne dla dzieci  w Pracowni Psychologicznej EGO.

Zapraszam na cykliczne warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy poznają różne techniki artystyczne (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba), będą łączyć je w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.

Celem warsztatów jest:

–   wydobywanie i rozwijanie naturalnej dziecięcej ciekawości i kreatywności
–   budzenie zainteresowania barwą, kształtem i fakturą
–   poznanie różnych form wydobywania ekspresji i przekładania jej na formę
dziecięcego dzieła sztuki
–   motywowanie do podejmowania wyzwań, pomaganie w wyrabianiu samodzielności
–   usprawnianie motoryki
–   umożliwienie swobodnego wyrażania siebie
–   uczenie pracy w grupie i szacunku do odmiennego postrzegania rzeczywistości

Warsztaty będą prowadzone  dla dzieci w wieku 5-7 lat raz w tygodniu, w każdą sobotę w godzinach 10-11:30.

Do udziału w zajęciach zachęcamy wszystkie dzieci, a szczególnie dzieci nieśmiałe, niepewne, nadwrażliwe lub mające trudności w koncentracji uwagi.

Warsztaty plastyczne to przede wszystkich radość tworzenia i możliwość eksperymentowania!

Zapraszam serdecznie
Anna Below-Kopacka

Więcej o zajęciach i  Pracowni Psychologicznej Ego
http://www.ego-psychologia.pl