Skip to main content

Nowe procedury w związku z COVID-19

Dla Państwa, których dzieci uczestniczą lub chcą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami.

  • Po wejściu do pracowni, będzie dziecku mierzona temperatura, a Państwo będziecie zobowiązani do podpisania oświadczenia o Państwa odpowiedzialności i świadomości przyprowadzania dziecka w miejsce, w którym może być potencjalnie narażone na kontakt z wirusem COVID-19.
  • Wszystkie osoby poruszają się po pracowni w maseczce.
  • Po wejściu do pracowni każdy jest zobowiązany do dokładnej dezynfekcji rąk.
  • Na terenie pracowni mogą przebywać max. 2 osoby dorosłe, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
  • Prosimy, by dziecko przychodziło do pracowni zdrowe, bez objawów przeziębienia, choroby.
  • Prosimy o punktualne stawianie się na zajęcia i punktualne odbieranie dzieci.
  • W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zgłoszone przez email/sms oraz po otrzymaniu potwierdzenia z pracowni.
  • W trakcie przerw pomiędzy zajęciami sale będą dezynfekowane i wietrzone.
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych rzeczy do pracowni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *