Skip to main content

Jak rozwijać twórczą osobowość u dziecka?

Paul Torrance, amerykański psycholog  oraz wybitny badacz twórczości wskazuje na kilka zasad, którymi można kierować się w stymulowaniu twórczej osobowości dzieci. Dorośli mogą z powodzeniem przełożyć te zasady na grunt domowy. Oto one:

– doceniaj myślenie twórcze,
– bądź wrażliwy na nowe pomysły dzieci i pokazuj, że są ważne,
– unikaj sztywnych zasad i zapobiegaj rutynie,
– miej tolerancyjny stosunek do pomysłów, toleruj twórcze indywidualności,
– stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia. Podsuwaj dzieciom problemy, które nie są łatwe do rozwiązania, z którymi będą się nosić,
– ucz zasad heurystyki (umiejętność odkrywania nowych prawd, znajdywania związku między faktami poprzez stawianie hipotez)[1].

Pedagog Jolanta Stypułkowska, autorka wielu pozycji o wychowaniu i rozwoju osobowości twórczych, w jednej ze swoich prac kontynuuje wskazówki Torrence’a i formułuje ważne postulaty w rozbudzaniu twórczych predyspozycji:

 1. Zachęcaj do wymyślania nowych, niestereotypowych, nietuzinkowych pomysłów, nawet jeśli miałyby być szalone.
 2. Nadmiernie nie kontroluj (postawa niekierowana), nie krytykuj i nie koryguj wytworów pracy dziecka.
 3. Unikaj zachowań nadopiekuńczych.
 4. Pomagaj dziecku odkrywać indywidualne zdolności nawet jeśli wykraczają poza ramy programu szkolnego.
 5. Rozsądnie podnoś wymagania. Pamiętaj, że za łatwe zadanie może dziecka znudzić, za trudne doprowadzić do lęku.
 6. Buduj w dziecku poczucie własnej wartości i szacunku do siebie.
 7. Stwórz otoczenie stymulujące twórczy rozwój, stwórz kącik z książkami, czasopismami, naucz korzystania z biblioteki.
 8. Organizuj wycieczki, zwiedzaj z dziećmi ciekawe miejsca. Dzięki temu będą zdobywać nowe doświadczenia.
 9. Popieraj zainteresowania dziecka.
 10. Prowadź dialog z dzieckiem. Zadawaj pytania, które wymagają myślenia. Poświęcaj mu czas.
 11. Ucz dziecka dyscypliny i wytrwałości. Dzięki temu otrzyma efekty swojej pracy.
 12. Zachęcaj do osiągania sukcesów. Ucz właściwej postawy wobec porażek.
 13. Dbaj o to, by dziecko podtrzymywało więzi społeczne.

 

Wszystkie zasady proponowane przez Torrence’a i Stypułkowską sprowadzają się do jednego ważnego warunku stymulowania postawy twórczej – do podmiotowego traktowania dziecka. Można je więc nazwać warunkami podmiotowymi twórczości, które wpływają również na inicjowanie, przebieg i rezultaty aktywności twórczej[2].

Zachęcam do korzystania ze wskazówek proponowanych przez pedagogów.

 

Anna Below – Kopacka[1] Stypułkowska J. (red.), Rozwijanie dyspozycji twórczych w wychowaniu [w:] Problemy rozwoju i wychowania, Warszawa 2004, s.329.

[2] Więcej o warunkach stymulowania postawy twórczej [w:] Szmidt K. J., Bonar J., Program edukacyjny, Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym, WSiP, Warszawa, 1998, s. 19, 20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *